Tarieven

Coaching tarieven

De tarieven voor coaching zijn afhankelijk van het soort klant en aanpak: particulier, zakelijk en voor executives. Voor het coachen van particulieren hanteer ik een vast tarief. Voor de executive coaching en andere zakelijke coach trajecten is de aanpak en bijbehorend tarief altijd maatwerk.

Voordat een coach traject gestart wordt, is er altijd een intake/kennismaking waarin afspraken gemaakt worden over de coach vraag, doelstelling, duur en inzet van het traject. Deze intake, die eventueel ook telefonisch kan, is voor particulieren gratis.


De tarieven voor particulieren zijn per sessie. De sessies duren maximaal 1½ uur en in overleg wordt bepaald of er ook verslagen of opdrachten uitgewerkt moeten worden. Indien sessie langer duren, wordt de werkelijk bestede tijd aan sessies en het maken van verslagen naar rato doorbelast.


Sessies voor relatie therapie duren maximaal 1 uur.

Locatie

De coaching vindt plaats in mijn praktijkruimte in Bussum. Voor afwijkende locaties worden de kosten voor reis- en verblijf separaat doorbelast.

Vergoeding

Coaching is voor veel bedrijven opgenomen als arbeidsvoorwaarde of onderdeel van een opleiding- of carriere programma. Raadpleeg hiervoor uw leidinggevende of contactpersoon bij personeelszaken. Zelfstandig ondernemers kunnen coaching opnemen als bedrijfskosten en zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting.